Akreditif Danışmanlığı

Akreditif, finansal bir kurum tarafından, ismi geçen lehtara, belirtilen belgeleri eksiksiz ve hatasız ibraz etmesi karşılığında, akreditifte belirtilen miktardaki ödemenin yapılması için düzenlenmiş bir belgedir. Aynı zamanda şartlı bir banka kredisidir. Uluslararası Ticarette vesikalı kredi (documantery credit), kredi mektubu (letter of credit, L/C) gibi çeşitli deyimlerle anılan akreditif, mal bedellerinin ödenmesi konusunda geliştirilmiş özel bir finansman tekniğidir.

Uluslararası ticaret işlemlerinde sıkça kullanılan bu sistemde, ithalatçının ülkesindeki banka, ihracatçının ülkesindeki banka aracılığıyla belirli bir parayı ihracatçıya, istenilen vesaiki önceden saptanan bir süre içinde eksiksiz ve hatasız ibraz etmesi koşuluyla ödemeyi taahhüt etmektedir. Böylelikle ithalatçı eşyanın istediği zamanda ve durumda eline geçmesini garanti ederken, satıcı ise mal bedelinin ödeneceğinden emin olacaktır.

İhracat akreditiflerinde, Akreditif metninin incelenmesini, talep edilen belgelerin sağlanıp sağlanamayacağının ulusal ve uluslar arası mevzuat açısından tetkik edilmesini ve evrakların akreditif metnine uygun sağlıklı bir şekilde hazırlanarak bankaya sunulmasını sağlar.

İthalat akreditiflerinde ise eşyaya problemsiz bir ithalat süreci sunabilmek için Gümrük Mevzuatı çerçevesinde talep edilmesi gereken evrakları tespit eder ve akreditif metninin hazırlanarak akreditifin açılması sürecinde müşterilerinin yanında olur.

Master Gümrük; akreditifin incelemesi sürecinde, akreditif uzmanlığı eğitim sertifikasına sahip Gümrük Müşavirleri sayesinde gümrük mevzuatına da hakim olmanın ayrıcalığını kullanır.